Vítěz III. třídy 2012/13 a 2014/15


Finanční podpora klubu

Projekt „Kvalitní sportovní příprava družstev mládeže ve Fotbalovém klubu Soběhrdy“ je realizován z programu „Pošťáci SRDCEM“, který je vyhlášen Nadací České pošty.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt FK Soběhrdy – bezpečná a kvalitní sportovní příprava družstev mládeže, evidenční číslo projektu SVČ/VSA/032398/2017, je financován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence ("Program 2017") v rámci Tematického zadání Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Smlouva o finanční podpoře (Finanční podpora FAČR Fotbalovému klubu Soběhrdy)" realizovaný Fotbalovým klubem Soběhrdy, z.s. byl financován na základě převodu a užití dotace ze státního rozpočtu v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502017_5_029 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2017 PROGRAM V – Činnost sportovních svazů.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Kvalitní sportovní příprava družstev mládeže ve Fotbalovém klubu Soběhrdy“, s registračním číslem 502018_2B_1707, je financován z programu MŮJ KLUB, který byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.